Ikona dostępności
Znajdź

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie - BIP

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie jest wspólną instytucją kultury Województwa Podkarpackiego oraz Miasta Rzeszowa - Miasta na prawach powiatu, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Podkarpackie pod nr 10/99, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

Biblioteka posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią przepisy:

  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
  • umowy z dnia 26 lutego 1992 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Rzeszowskim, a Zarządem Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia instytucji kultury, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, zmienionej obowiązującym od 1 stycznia 1999 r. aneksem nr 6 podpisanym przez Województwo Podkarpackie i Miasto Rzeszów,
  • statutu WiMBP,
  • regulaminu organizacyjnego.

Celem działania Biblioteki jest zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców z terenu województwa podkarpackiego oraz miasta Rzeszowa, a także stworzenie możliwości szerokiego dostępu do gromadzonych zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

Strona internetowa WiMBP w Rzeszowie www.wimbp.rzeszow.pl

Informacje o dokumencie

Edytowane przez Barbara Pitera dnia 2024-01-30 14:19:58

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij