Ikona dostępności
Znajdź

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry prowadzone przez WiMBP w Rzeszowie i ich formy:

Ewidencja materiałów bibliotecznych:
Księgi inwentarzowe materiałów bibliotecznych, rejestry przybytków, rejestry ubytków - forma pisemna lub elektroniczna.

Ewidencja czytelników:
Komputerowa ewidencja czytelników – forma elektroniczna.

Ewidencja wypożyczeń i odwiedzin
Forma pisemna lub elektroniczna.

Rejestr udzielonych informacji
Forma pisemna.

Ewidencja bibliotek objętych pomocą merytoryczną [biblioteki publiczne woj. podkarpackiego]
Forma pisemna i elektroniczna.

Ewidencja środków trwałych:
Księgi inwentarzowe środków trwałych o wartości poniżej i powyżej 5.000 zł. – forma elektroniczna
Księga inwentarzowa sprzętu komputerowego – forma elektroniczna
Ewidencja ilościowa dla drobnego sprzętu i wyposażenia – forma elektroniczna.

Ewidencja zasobu archiwum zakładowego
Forma pisemna.

Rejestr zarządzeń Dyrektora WiMBP w Rzeszowie
Forma pisemna.

Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
Forma pisemna.

Rejestr wzorów pieczęci
Forma pisemna.

Ewidencja osobowa pracowników
Forma pisemna i elektroniczna.

Ewidencja wynagradzania pracowników
Forma pisemna i elektroniczna

Ewidencja umów prac zleconych i o dzieło
Forma pisemna.

Udostępnianie danych zawartych w ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez WiMBP w Rzeszowie odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej.

Informacje o dokumencie

Edytowane przez Barbara Pitera dnia 2023-12-20 11:54:34

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij