Ikona dostępności
Znajdź

Dokumentacje kontroli

WiMBP w Rzeszowie prowadzi Książkę kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne. Książka kontroli wraz ze sprawozdaniami i protokołami pokontrolnymi znajduje się w dokumentacji Dyrektora WiMBP w Rzeszowie.

Ponadto w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie przeprowadzana jest kontrola wewnętrzna. Prowadzi się ją na podstawie planu pracy instytucji na dany rok zatwierdzanego przez Dyrektora WiMBP w Rzeszowie.

Udostępnianie danych zawartych w dokumentacji kontroli WiMBP w Rzeszowie odbywa się zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij