Ikona dostępności
Znajdź

Działalność

Do podstawowego zakresu zadań Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie należy, m.in.:

 1. gromadzenie, opracowywanie, konserwacja i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu,
 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
 3. badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników bibliotek, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,
 4. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz,
 5. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym i pacjentom w szpitalach,
 6. opracowywanie opinii i analiz dotyczących sieci bibliotek publicznych, zakładowych i szpitalnych,
 7. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach,
 8. współdziałanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla pracowników bibliotek publicznych w zakresie pracy i działalności merytorycznej,
 9. prowadzenie wymiany materiałów bibliotecznych z bibliotekami w kraju i za granicą,
 10. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla pracowników bibliotek publicznych w zakresie pracy i działalności merytorycznej,
 11. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami o podobnych zadaniach.

Biblioteka upoważniona jest do prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij